Barentspluss vårsemesteret 2020

Applicant
Universitetet i Tromsø
Troms
Partner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
1 000 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
196
Russiske
127
Norske
56
Ungdom
114 (norske og russiske)

­­

Barentspluss er et utvekslingsprogram for ansatte og studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i den norsk-russiske delen av Barentsregionen. Barentsplussprogrammet ble opprettet i 1995 etter at Barentssekretariatet hadde gjennom en annonse i norsk lysningsblad søkt etter en ekstern aktør som kunne påta seg oppdraget å administrere Barentssekretariatets utvekslingsprogram for russiske og norske universiteter i regionen. UIT Norges arktiske universitet (tidl. Høgskolen i Finnmark) har siden 1995 administrert stipendordningen og videreformidlet stipendmidlene/tildelingene til norske og russiske universiteter i regionen.