Juoigiid Searvvi Joikeforeningens 20 års jubileum

Søker
Davvi Girji
Finnmark
Samarbeidspartner
Jevgenij Jushkov, Lovozero
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
85 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
47
Russiske
6
Norske
34

­­

I anledningen Juoigiid Searvis 20-års jubileum i september 2018, har Davvi Girji inngått et samarbeid med Juoigiid Searvi om utgivelse av en jubileums CD med joiker, leud. Juoigiid Searvi har medlemmer fra hele Sápmi; Norge, Finland, Sverige og Russland. Prosjektet går ut på å samle musikere for å gjøre opptak til jubileums-CDen og lansering av CDen med joikekonsert og seminar om joiken. Dette skal skje i november 2019.