Juoigiid Searvvi Joikeforeningens 20 års jubileum

Applicant
Davvi Girji
Finnmark
Partner
Jevgenij Jushkov, Lovozero
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
85 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
47
Russiske
6
Norske
34

­­

I anledningen Juoigiid Searvis 20-års jubileum i september 2018, har Davvi Girji inngått et samarbeid med Juoigiid Searvi om utgivelse av en jubileums CD med joiker, leud. Juoigiid Searvi har medlemmer fra hele Sápmi; Norge, Finland, Sverige og Russland. Prosjektet går ut på å samle musikere for å gjøre opptak til jubileums-CDen og lansering av CDen med joikekonsert og seminar om joiken. Dette skal skje i november 2019.