Felles helsefagseminar i Pechenga 2019

Søker
Finnmarkssykehuset
Finnmark
Samarbeidspartner
Pechenga Hospital and Heath Committee of Murmansk oblast
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
30 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
30
Russiske
15
Norske
15

­­

Kirkenes Sykehus og Pechenga Sykehus skal arrangere en felles fagkonferanse i Pechenga 31. oktober - 1. november 2019. Det blir 15 deltakere fra hvert sykehus. Preliminært faglig program er hjerneslag (pasientforløpet prehospitalt -inhospitalt- rehabilitering), habilitering og helsetjenesten for psykisk utviklingshemmede, og en åpen bolk med "helsenyheter" fra hvert land. I tillegg planlegges signering av avtale om grensepassering med ambulanse. Målet med konferansen er tilrettelegging av kompetanse- og erfaringsutveksling, nettverksbygging, samt å fremme videre samarbeidsprosjekter innen de fagområder som konferansen presenterer. Likeså skal konferansen være en arena for inngåelse av avtaler som bidrar til godt praktisk helsesamarbeide over grensen.­­