Felles helsefagseminar i Pechenga 2019

Applicant
Finnmarkssykehuset
Finnmark
Partner
Pechenga Hospital and Heath Committee of Murmansk oblast
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
30 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
30
Russiske
15
Norske
15

­­

Kirkenes Sykehus og Pechenga Sykehus skal arrangere en felles fagkonferanse i Pechenga 31. oktober - 1. november 2019. Det blir 15 deltakere fra hvert sykehus. Preliminært faglig program er hjerneslag (pasientforløpet prehospitalt -inhospitalt- rehabilitering), habilitering og helsetjenesten for psykisk utviklingshemmede, og en åpen bolk med "helsenyheter" fra hvert land. I tillegg planlegges signering av avtale om grensepassering med ambulanse. Målet med konferansen er tilrettelegging av kompetanse- og erfaringsutveksling, nettverksbygging, samt å fremme videre samarbeidsprosjekter innen de fagområder som konferansen presenterer. Likeså skal konferansen være en arena for inngåelse av avtaler som bidrar til godt praktisk helsesamarbeide over grensen.­­