Nye marine arter - kartlegging og nettverksbygging

Applicant
Tromsø Consulting Group AS
Troms
Partner
Severnaya Morskaya Manufaktura
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
55 000 NOK
Satsingsområde
Næring
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
10
Russiske
7
Norske
3

­­

De russiske partnerne Severnaya Morskoya Manifaktura, SMP Shipping og PINRO, alle involvert i marin sektor i Nordvest-Russland gjennom fangst, produksjon og forskning, har sammen med produksjonsbedriften Askur i Kvalsund, til hensikt å møtes i Murmansk og danne et grenseoverskridende nettverk basert på å undersøke muligheter for utnyttelse av nye marine arter som sjøpølse og tare i utviklingen av nye marine produkter for konsumentmarkedet. De samme partnerne har videre, som en viktig del av prosjektet, til hensikt å foreta en kartlegging av info og forskningsdata i Norge og Russland relatert til utbredelsen av sjøpølse og tare.­­