Mediekonferansen Svarte Natta 2019

Applicant
Barents Press Norge
Troms
Partner
Barents Press Russland
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
173 000 NOK
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
381
Russiske
11
Norske
370
Ungdom
105 (norske og russiske)

­­

­­Mediekonferansen Svarte Natta arrangeres fra 8. til 10. november i Tromsø. Svarte Natta er den viktigste møteplassen i Barents-regionen for fri meningsutveksling og debatt om medier, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling i vår del av verden. Mer enn 400 pressefolk er ventet til årets konferanse. De fleste har bosted i Nord-Norge, men vi inviterer også deltakere og foredragsholdere fra hele verden - med hovedvekt på Russland og Nord-Amerika. Svarte Natta skal belyse de utfordringene og mulighetene medier i vår del av verden står overfor, det være seg økt militarisering i regionen, utnyttelse av ressurser, menneskers (urfolks) rettigheter og levekår eller en gradvis forverring av sivile rettigheter i Russland.