Mediekonferansen Svarte Natta 2019

Søker
Barents Press Norge
Troms
Samarbeidspartner
Barents Press Russland
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
173 000 NOK
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
381
Russiske
11
Norske
370
Ungdom
105 (norske og russiske)

­­

­­Mediekonferansen Svarte Natta arrangeres fra 8. til 10. november i Tromsø. Svarte Natta er den viktigste møteplassen i Barents-regionen for fri meningsutveksling og debatt om medier, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling i vår del av verden. Mer enn 400 pressefolk er ventet til årets konferanse. De fleste har bosted i Nord-Norge, men vi inviterer også deltakere og foredragsholdere fra hele verden - med hovedvekt på Russland og Nord-Amerika. Svarte Natta skal belyse de utfordringene og mulighetene medier i vår del av verden står overfor, det være seg økt militarisering i regionen, utnyttelse av ressurser, menneskers (urfolks) rettigheter og levekår eller en gradvis forverring av sivile rettigheter i Russland.