Alle prosjekter

Bryteklubben Tana
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK

 

­­

Solhaug Art Studio
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK
Kurant visningsrom
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
68 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
13 000 NOK

Kirkenes svømmeklubb arrangerer treningshelg i tidsrommet 16-18.09.16. I løpet av helga skal 30 deltakere fra Russland og Norge møtes for å utveksle treningserfaring og bli bedre kjent med hverandre.­­

Landslaget for offentlige pensjonister
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
155 000 NOK

 

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
110 000 NOK
Nord-Hålogaland bispedømmeråd
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK


 

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
57 000 NOK

 

 

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK

­­

IntraAct Productions
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
380 000 NOK
Saami Council Headquarters
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
158 000 NOK

 

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
130 000 NOK

 

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
180 000 NOK

­­

Norsk-russisk forening i Bodø
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
45 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK

 

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
220 000 NOK

 

­­

Varangerfestivalen
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK

 

­­

Tromsø Kulturskole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
160 000 NOK
Huset, Alta
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
34 000 NOK