Arctic Frontiers 2018 - PhD Workshop

Søker
Akvaplan-Niva
Troms
Samarbeidspartner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
170 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Arctic Frontiers PhD Workshop (tidligere Young Scientist Forum, YSF) er et nettverksprosjekt for PhD studenter og yngre forskere knyttet til forskernettverket ARCTOS ved UiT Norges Arktiske Universitet og konferansen Arctic Frontiers. Arctic Frontiers PhD Workshop er en tverrfaglig workshop som omfatter politisk vitenskap, formidling, samfunnsfag, næringsliv, klima og marine økosystemer, og arktisk bosetning og er knyttet til Arctic Frontiers Young.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
30
Utenlandske
10
Norske
10
Ungdom
30 (norske og utenlandske)