Alle prosjekter

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
140 000 NOK

­­

Nordland Idrettskrets
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
680 000 NOK

 

­­

UIT Norges Arktiske Universitet
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK

Prosjektbeskrivelse:
MSU og UIT-Norges arktiske universitet ønsker å styrke samarbeidet i nord. MSU har invitert til samarbeid med både vitenskapelig og elev/studentdeltakelse på forskningsfestival i grenseområdet. En delegasjon fra MSU inviteres til deltakelse på UiTs forskningsdager i Tromsø.

Norsk Sykepleierforbund Troms
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
65 000 NOK

Prosjektbeskrivelse:
Målet er å konstituere prosjektgruppen og beslutte hvilke tema som skal prioriteres i samarbeidet. Målet er å løfte rekrutterings- og organisasjonsarbeidet i Arkhangelsk sykepleieorganisasjon. Det er planlagt møte med UIT for å få oversatt og utgitt forskningsbasert litteratur innen kommunikasjon med barn og foreldre. Videre planlegges møte med NSF Troms som omhandler organisasjonsutvikling.­­­­

Kongsbakken videregående skole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
163 000 NOK

Prosjektbeskrivelse
Russisklærere i ungdomsskoler og videregående skoler i Tromsø vil besøke Gymnas nr 1 i Murmansk høsten 2016 for å styrke kompetansen i faget. Dette er et forprosjekt med mål om at skolene skal rekruttere flere elever til russiskfaget.

Kirkenes Atletklubb
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
110 000 NOK

­­

Kongsbakken videregående skole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK

Prosjektbeskrivelse
Institutt for klinisk odontologi, UiT, Tromsø og det odontologisk fakultet, i Northern State Medical University, Arkhangelsk skal starte et nytt utdanningsprosjekt. I prosjektet skal norske og russiske studenter hospitere hos samarbeidsinstituttet i 4 uker hver. dette skal bidra til utvikling av studentene gjennom nye læringsaktiviteter. Målet for prosjektet er å utvikle et større norsk-russisk samarbeid innenfor odontologisk utdanning.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
170 000 NOK

 

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
157 000 NOK
Bryteklubben Tana
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK

 

­­

Solhaug Art Studio
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK
Kurant visningsrom
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
68 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
13 000 NOK

Kirkenes svømmeklubb arrangerer treningshelg i tidsrommet 16-18.09.16. I løpet av helga skal 30 deltakere fra Russland og Norge møtes for å utveksle treningserfaring og bli bedre kjent med hverandre.­­

Landslaget for offentlige pensjonister
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
155 000 NOK

 

­­

Nord-Hålogaland bispedømmeråd
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK


 

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
110 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
57 000 NOK

 

 

­­

IntraAct Productions
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
380 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK

­­