Alle prosjekter

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK

­­

Mosjøen og omegn Næringsselskap KF
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK

­­

Stiftelsen Centre for High North Logistics
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
400 000 NOK

­­

Nordland Idrettskrets
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
620 000 NOK

­­

Working Group of Indigenous Peoples in the Barents region WGIP
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK

­­

Arbeids-og miljøteknisk avdeling, UiT
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
398 000 NOK

­­

Tromsø Boligbyggelag AL
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
210 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK

­­

Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
138 000 NOK

­­

Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
310 000 NOK

­­

Kirkenes videregående skole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK

­­

FrvilligSentralen og Gamvik kulturskole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
20 000 NOK

­­

Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
357 000 NOK

­­

Nordnorsk Filmsenter
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
40 000 NOK

­­

Bryteklubben Tana
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
115 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
250 000 NOK

­­

Pasvik folkehøgskole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
31 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­

Museene for kystkultur og gjenreisning
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
275 000 NOK

­­