Craft Calotte Craft Tourism & Craft entrepreneurship

Søker
Stiftelsen Midt-Troms Museum
Troms
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Regional Lore Museum
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
500 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Mål: Skape muligheter for lokale håndverkere til å leve av bærekraftig håndverksturisme. Deltakere: Håndverksentreprenører, lokale kulturorganisasjoner og museer. Målgruppe: Publikum, turister. Aktiviteter: Workshops, seminarer og festivaler, studieturer, nettsider, nettverk, produktutvikling, reiselivsprodukter.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
280
Russiske
173
Norske
107
Ungdom
20 (norske og russiske)