Voluntary Arrangement Exchange Project

Søker
IntraAct Productions
Nordland
Samarbeidspartner
ARNVO - Arkhangelsk Regionaly Nonprofit Voluntary Organisation
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
230 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Hovedformålet med VAE prosjektet er å hjelpe Russiske festival og konsertarrangører til å heve og utvikle sin arrangørkompetanse innen musikk og kulturproduksjoner. Dette vil skje ved hjelp av frivillige arbeid, og profesjonell assistanse slik at vi kan utvikle en felles og likeverdig arrangørplattform som medvirker til at artister, ensembler og band som gjester Russland/ Barents oppnår tilfredsstillende arbeidsvilkår og sikkerhet under oppholdet.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
50
Utenlandske
29
Norske
21
Ungdom
22 (norske og utenlandske)