Samarbeid om utvikling av Yukigassen i Murmansk, Arkhangelsk og Vardø

Søker
Yukigassen Norway
Finnmark
Samarbeidspartner
Arkhangelsk byadministrasjon
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
180 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­

Yukigassen Norway i Vardø arrangerer Nordisk Mesterskap i snøballspillet Yukigassen i Vardø i tidsrommet 7 - 11 mars 2018. I den anledning inviterer vi to lag, dommere, tolk og reiseleder, fotograf, reporter og offisielle representanter fra va°re russiske Yukigass-organisasjoner i Murmansk og Arkhangelsk til a° delta i mesterskapet. Yukigassen Norway har utviklet et nært samarbeid med arrangørene av snøballspillet Yukigassen i Murmansk (over 10 a°r) og Arkhangelsk (siste 3 a°rene) de seneste a°rene. Dette prosjektet er knyttet til utveksling av ungdomslag, utdanning av administrasjon og dommere. Dokumentering av festivalen ved fotograf og reporter, samt styrking av det organisatoriske samarbeid imellom den norske og de russisk organisasjonene i Yukigassen.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
36
Russiske
26
Norske
10
Ungdom
30 (norske og russiske)