Barents Spektakel 2018

Søker
Pikene på broen
Finnmark
Samarbeidspartner
Taibola festival
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
500 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Barents Spektakel er blitt en veldig viktig brobyggingsfestival over grensen mot Russland og en leken, internasjonal folkefest. Under BS-2018 (21.-25.februar) vil vi gjennomføre flere tiltak og prosjekter med folk-til-folk fokus: forskjellige workshop til Barents ungdom, formidling av utstillingen til barn/ vokse på norsk, russisk og engelsk, tre Transborder Cafeer med innholdsrike debatter relatert til aktuelle problemstillinger i grenseområdet, musikkprogram med Norsk-russisk-profil, norsk-russisk familiearrangement i Barentsbadet, tilrettelegging for samarbeid mellom norske og russiske frivillige og festivaler og for Byfest under festivalen.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
727
Russiske
145
Norske
572
Ungdom
608 (norske og russiske)