Project Arctic Safety Bridge

Søker
Nordområdesenteret Bodø
Nordland
Samarbeidspartner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
420 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til styrket sikkerhet i Barentsregionen og Arktis, via grenseoverskridende kunnskap -og praksisutveksling. Prosjektet jobber for å øke internasjonalt samarbeid mellom redningstjenester, frivillige og andre aktører knyttet til sikkerhet -og redningsberedskaps aktiviteter

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
185
Utenlandske
80
Norske
45
Ungdom
85 (norske og russiske)