Arctic Frontiers Student Forum

Søker
Akvaplan-Niva
Troms
Samarbeidspartner
Murmansk branch of the Russian Geograhical Society
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
40
Russiske
14
Norske
14
Ungdom
30 (norske og russiske)

­­

The goal is to arrange the third Arctic Frontiers Student Forum within the Arctic Frontiers days in Tromsø, Norway as a discussion, research and education platform for students interested in Arctic issues; and a competition among Russian students to take part in the Arctic Frontiers Student Forum.