Arkhangelsk vinterfestival 2018

Søker
Yukigassen Norway
Finnmark
Samarbeidspartner
Arkhangelsk byadministrasjon
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
99 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­

Arkhangelsk kommune v/Elena Bubnovich, Arkhangelsk City Hall har i brev til sin vennskapskommune Vardø invitert et Yukigassen-lag med ungdommer, følge og dommer fra Vardø til å delta på Yukigassen i Arkhangelsk i tiden 5. - 7. januar 2018. Målet med prosjektet er å videreføre og forsterke vennskapet kommunene mellom og gi en ny gjeng med ungdommer kunnskapen om Russlands samarbeidet som har så sterke tradisjoner i Finnmark og Vardø.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
26
Utenlandske
13
Norske
13