Soloppgang 2018

Søker
Perleporten Kulturhus AS
Finnmark
Samarbeidspartner
Kargopol Kulturskole
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
185 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Gjennom festivalen "Sunshine Winter Festival" vil vi utvikle kontakten og nettverket, øke kompetansen og befeste kultur/næringssamarbeidet mellom Arkangelsk/Kargopol og Nordkapp kommune. Spesielt er kontakten med barn og unge viktig for fremtiden.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
44
Russiske
15
Norske
29
Ungdom
23 (norske og russiske)