Arctic Frontiers 2018 - Russiske deltakere

Søker
Akvaplan-Niva
Troms
Samarbeidspartner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
138 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Prosjektets formål er å sikre kontinuitet for russisk interesse og deltakelse i Arctic Frontiers (AF), og generelt bidra til samarbeid og tett dialog med naboregioner i det russiske Arktis. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å kaste lys på utviklingen av Barentssamarbeidet og felles innsats for bærekraftig utvikling i Arktis. Prosjektets hovedmål er å støtte russiske deltaker for å delta og bidrar til Arctic Frontiers Science i januar 2018.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
2430
Utenlandske
220
Norske
1500
Ungdom
430 (norske og utenlandske)