Barentsstevnet 2018

Søker
Kirkenes svømmeklubb
Finnmark
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Sportsskole
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­

Kirkenes Svømmeklubb ønsker å invitere til sammen 130 svømmere, trenere og ledere fra 14 ulike klubber/sportsskoler i Murmansk og Arkhangelsk fylker og 30 svømmere fra Rovaniemi og Kemi, Finland, i tillegg til norske svømmere til sitt årlige Barentsstevne i januar 2018.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
251
Russiske
80
Norske
131
Ungdom
218 (norske og russiske)