Fordelte 6,3 millioner prosjektkroner

Onsdag fordelte Barentssekretariatets styre støtte til 9 store barentsprosjekter. Sjekk hvilke her.

Ni unike Barentsprosjekter ble innvilget prosjektstøtte på Barentssekretariatets styremøte denne uken. Se alle de spennende prosjektene som skal gjennomføres den kommende tiden. 

­­

Prosjekter som søker om mer enn 400 000 kroner i støtte fra Barentssekretariatet blir behandlet kun to ganger i året og må behandles av vårt styre. Denne uken var det styremøte i Kirkenes, og der ble det fordelt 6.375.000 kroner til ni ulike Barentsprosjekter. 

Tornio i april
Et av prosjektene som har fått støtte er yrkesfagkonkurransen Arctic Skills, som arrangeres for tredje gang i 2018. I år skal det gjennomføres i Tornio, Finland med start den 17. april. 

Skills-konkurranser innenfor yrkesfagene har vært arrangert regionalt, nasjonalt og internasjonalt i en årrekke. Dette fikk Trond Hansen ved Kirkenes Videregående til å se på muligheten for å etablere skillskonkurranser for Barentsregionen. Der samles yrkesfagene i regionen til en årlig konkurranse, basert på uttakingskonkurranser i det enkelte land.

Kvalitet og motivasjon
- Målet er å skape en arena hvor elever, lærere, lærlinger, skoler og bedrifter i yrkesfagene i Barentsregionen kan møtes for å utvikle kvalitet og motivasjon i læringsarbeidet gjennom konkurranse. I tillegg ønsker vi å bidra til økt gjennomføring av fagopplæring og flere fagbrev i regionen, forteller Trond Hansen ved Kirkenes Videregående skole som leder prosjektet. 

Foreløpig er det Finnmark, Murmansk, finsk Lappland og Norrbotten i Sverige som deltar, men planene om å utvide til flere regioner er der. 

Under kan du se alle prosjektene som fikk tildelt støtte for høsten 2017. 

Last ned oversikt over prosjekttildelingene

Tildelinger store prosjekter høst 2017. 

Om Russland for nordmenn. Om Norge for russere. En kursserie for norske og russiske journalister
Barents Press Norge
Prosjektet startes:
Satsingsområde:Sivilt samfunn og media
Barentssekretariatets støtte: 900 000 NOK

 


Barents Winter Games 2018
Barents Sportskomité
Prosjektet startes: 
Satsingsområde: Idrett
Barentssekretariatets støtte: 2 000 000 NOK

 


Craft Calotte Craft Tourism & Craft entrepreneurship
Stiftelsen Midt-Troms Museum
Prosjektet startes: 0
Satsingsområde: Næring
Barentssekretariatets støtte: 500 000 NOK

 


Norsk-russisk festivalsamarbeid for ungdomskultur
UKM Arctic
Prosjektet startes: 1
Satsingsområde: Kultur
Barentssekretariatets støtte: 570 000 NOK

 


Barents Spektakel 2018
Pikene på broen
Prosjektet startes: 2
Satsingsområde:Kultur
Barentssekretariatets støtte: 500 000 NOK

 


Arctic Skills 2018
Kirkenes videregående skole
Prosjektet startes: 
Satsingsområde:Kompetanse
Barentssekretariatets støtte: 500 000 NOK

 


Russland til Riddu 2018
Riddu Riđđu Festivala
Prosjektet startes: 
Satsingsområde:Urfolk
Barentssekretariatets støtte: 550 000 NOK

 


Project Arctic Safety Bridge
Nordområdesenteret Bodø
Prosjektet startes: 
Satsingsområde: Kompetanse
Barentssekretariatets støtte: 420 000 NOK

 


Båsmokoret gjør Dido og Aneas
Båsmokoret
Prosjektet startes: 
Satsingsområde: Kultur
Barentssekretariatets støtte: 385 000 NOK

­­