Om Russland for nordmenn. Om Norge for russere. En kursserie for norske og russiske journalister

Søker
Barents Press Norge
Nordland
Samarbeidspartner
Barents Press Russland
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
900 000 NOK
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
40
Russiske
17
Norske
23
Ungdom
19 (norske og russiske)

­­

Barents Press Norge ønsker å videreføre sin allerede påbegynte kursserie for norske og russiske journalister i Barentsregionen. Kursserien er et samarbeidsprosjekt med Barents Press Russland. Vi søker nå om midler til å arrangere inntil 3 nye kurs for omlag 40 deltagere, tolker og prosjektleder inkludert. I tillegg kommer bidragsytere og journlister/journalistlærere som er inne i deler av prosjektet - estimert til 30 personer.