Russland til Riddu 2018

Søker
Riddu Riđđu Festivala
Troms
Samarbeidspartner
Sami Nurash & Kola Sami Assosiation
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
550 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
110
Russiske
42
Norske
40
Ungdom
70 (norske og russiske)

­­

Riddu Riđđu Festivála arrangeres i Kåfjord i Nord-Troms fra 11.–15. juli 2018. Til prosjektet Riddu Nuorat inviterer festivalen urfolk fra Russland og andre land. Riddu Nuorat består av tre hoveddeler: kreativitet, politikk og aktivitet.Til prosjektet Russland til Riddu inviterer festivalen urfolk fra Russland og andre land. Russland til Riddu består av bla. Riddu Siida, som er et programområde som lar urfolk presentere seg selv, gjennom å ønske publikum velkommen inn til sine «hjem» på festivalområdet.