Norsk-russisk festivalsamarbeid for ungdomskultur

Søker
UKM Arctic
Troms
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Regional College Art and Culture
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
570 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

UKM Arctic Troms, Arkhangelsk College og rockefestivalene Belomor Boogie(Arkhangelsk) og Buktafestivalen (Tromsø) skal sammen lage et festivalsamarbeid for ungdomsartister. Russisk besøk på festivalene i Troms blir 10.-16 april, 17-20 juli og gjenbesøk på Russisk festival blir 3.-10 oktober 2018. Talentutvikling, erfaringsutveksling og kompetansebygging på ungdomskultur er de viktigste målene med festivalsamarbeidet.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
48
Utenlandske
24
Norske
24
Ungdom
40 (norske og utenlandske)