Barents Winter Games 2018

Søker
Barents Sportskomité
Nordland
Samarbeidspartner
Murmansk sportskomité
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
2 000 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
1540
Russiske
365
Norske
365
Ungdom
1238 (norske og russiske)

­­

Søknaden gjelder for det femte året i en langsiktig satsing på Barents Games og folk-folk samarbeidet innen idretten. Etter fire vellykkede arrangementer i hhv. Luleå 2013 (prøveår), Tromsø 2014, Oulu 2015, Murmansk 2016 og Bodø 2017 må vi si at vi er på rett vei og har lyktes så langt i prosjektet. Vi vil fortsette å bygge varemerket Barents Games, heve status på deltakelse og skape en plattform og utvikle idrettssamarbeid på tvers av landegrensene.