Arctic Skills 2018

Søker
Kirkenes videregående skole
Finnmark
Samarbeidspartner
Ministry of Education and Science of Murmansk region
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
500 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
860
Russiske
215
Norske
215
Ungdom
800 (norske og russiske)

­­

Arctic Skills skal arrangeres i Tornio 17. og 18. april 2018, med deltakere fra Murmansk, Lappland, Norrbotten og Finnmark. Det blir en klasse for elever i 11 yrkesfag. Konkurransen skal bidra til at ungdom under yrkesfaglig utdanning skal kunne møtes for å konkurrere i sitt yrke. Det er også en arena for skoler, lærere, bedrifter og fagfolk til å møtes, bli kjent, lære av hverandre og knytte kontakter. Bransjekunnskap, språktrening og faglig kontakt over grensene blir viktige elementer i konkurransen. Det samme blir en faglig utvikling og det å vise frem yrkesfagenes betydning i samfunns og næringsliv.