En rekke nye folk til folk-samarbeid tildeles støtte

Ungdomsidrett, teater og musikk er blant prosjektene som nå får støtte.

Published 13. februar 2023

Barentssekretariatets hovedoppgave er å støtte folk til folk-samarbeid i Barentsregionen. Etter nyttår har vi mottatt en rekke søknader, og til nå har hele 11 prosjekter fått innvilget økonomisk støtte til sine samarbeidsprosjekter.

– På grunn av de begrensningene krigen i Ukraina har lagt på folk til folk-samarbeidet mot Russland, så vi en lavere aktivitet i fjor.  Derfor er det gledelig å se at vi nå tidlig i 2023 har fått så mange søknader som vi har kunnet innvilge. Dette viser at fortsatt er mulig å gjennomføre samarbeidsprosjekter mellom norske og uavhengige russiske aktører, sier daglig leder Lars Georg Fordal. 

LES MER: Her kan du søke om støtte

Stor bredde i prosjektene

Blant prosjektene som nå får støtte er ArcticSkills, som er en yrkesfagskonkurranse for skoleelever i Norge, Sverige og Finland. Elevene deltar i februar i et utvekslingsprogram på ulike steder i de nordiske landene, før finalen i konkurransen arrangeres i Rovaniemi 21. mars.

– I år får elever og lærere et nytt tilbud i tillegg til konkurransen, når partnerskolene inviterer til yrkesfagpraksis i Rovaniemi, Övertorneå, Inari og Kirkenes. På fem dager skal deltakerne få innblikk i nabolandenes yrkesfagtradisjoner og bedriftskultur, og kanskje kan det bidra til å utvide arbeidsmarkedet i nord, forteller prosjektleder Robert H. Flatli.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Tidligere år har også russiske elever deltatt i konkurransen, men etter krigens utbrudd er alt samarbeid med offentlige aktører i Russland lagt på is. Opprinnelig hadde Barentssekretariatet som krav at samarbeidsprosjektene skulle ha deltagelse fra Russland, men denne regelen gjør man nå visse unntak fra.

– Vi endret våre retningslinjer i fjor, hvor vi åpnet for å støtte prosjekter hvor det var etablert viktige samarbeidsstrukturer det var viktig å ta vare på. Denne endringen videreføres nå, og det gjør det mulig for oss å støtte prosjekter som ArcticSkills, også uten russisk deltagelse, sier Fordal.

LES MER: Hvordan påvirker krigen Barentssamarbeidet?

Kjente aktører søker

I 2023 har Barentssekretariatet en pott på 15 millioner til prosjektstøtte, bevilget av Utenriksdepartementet. Noe som kjennetegner søkerne etter krigens utbrudd, er at de er kjente aktører med etablerte nettverk. Med innskrenkingene som har kommet etter krigen, er det også disse som klarer å gjennomføre samarbeid med uavhengige russiske aktører.

Ekaterina Bespalova ved RuNo Teater i Tromsø skal i løpet av våren gjennomføre workshops med deltagergrupper fra Murmansk.  Workshopene skal føre frem til en åpen teaterforestilling, som vises i begge land. Blant deltagerne i prosjektet er mange ungdommer.

I Mo i Rana gjennomfører også pianoforeningen prosjektet «Vi skaper musikk». Med som samarbeidspartnere har de musikere i Petrozavodsk, som de planlegger både digitale og fysiske møter med.

– Vi ser at de klassiske Barents-prosjektene med en russisk samarbeidspartner har blitt vanskeligere å gjennomføre. Etablerte aktører med gode nettverk klarer likevel å gjennomføre slike samarbeid. Dette er også viktig for de uavhengige aktørene på russisk side, som har behov for å holde kontakt med aktører utenfor Russland, sier Fordal.

Her ser du lista over alle prosjektene så langt i 2023: