Barents Teaterplattform 2023 Lab

Søker
RuNo Teater
Troms
Samarbeidspartner
Maria Yuryeva
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
255 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­I dette prosjektet skal deltakergrupper fra Murmansk og Tromsø delta på en rekke workshops med profesjonelle kunstnere innen teaterfeltet. Ungdommene skal produsere materiale i løpet av workshopene som i oktober 2023 skal vises frem som en åpen teatervisning. Dette skal gjøres på både den norske og den russiske siden av grensen. Visninga vil bli organisert som et separat prosjekt, Barents Teaterplattform 2023 Visning. 
Under hele prosjektet ønsker vi å anvende IT-teknologi for at den norske og russiske gruppa skal følge med hverandres arbeid og utvikling. De vil også ta del i hverandres endelige visning. 

­­

Antall deltakere i prosjektet

Russiske
10
Norske
14
Ungdom
16 (norske og russiske)