Vi skaper musikk!

Søker
Rana Pianoforening
Nordland
Samarbeidspartner
International Music Club Improvisation
Karelia
Barentssekretariatets støtte
82 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

­­Prosjektet består av et samlingsbasert kurs i musikkomposisjon. Dette kurset foregår parallelt i Petrozavodsk og ledes av pianist og pedagog Irina Smirnova, og i Mo i Rana som skal ledes av komponist og pedagog Bernhard Bornstein. 
Prosjektet kombinerer digitale møter og en besøk av russisk partner til Norge.
 

Antall deltakere i prosjektet

Russiske
11
Norske
41
Ungdom
38 (norske og russiske)