Internasjonal konferanse "Den glemte historie"

Søker
Stiftelsen Helgeland Museum
Nordland
Samarbeidspartner
Natalia Drannikova
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
94 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
94000

­­Helgeland museum arrangerer en internasjonal konferanse for å løfte opp temaer som er lite diskutert i det offentlige. Det dreier seg i denne omgang om å kaste lys over vår felles historie med Russland, Sverige og Finland. Man ønsker å sette søkelys på hvordan de ulike landene presenterer historien fra forrige århundre, preget av kriger og sosiale forandringer. 

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
9
Russiske
1
Norske
8
Ungdom
0 (norske og russiske)