Støtte til samiske studenter

Søker
Samisk Høgskole / Sámi allaskuvla
Finnmark
Samarbeidspartner
Studenter med samisk bakgrunn
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
561 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Indigenous peoples

­­Samisk høgskole mottar støtte til 8 samiske studenter fra Russland som har mistet språket, og som ønsker å ta det tilbake ved å ta studier i samisk språk og litteratur våren 2023. 

­­

Antall deltakere i prosjektet

Utenlandske
8
Ungdom
3 (norske og utenlandske)