Creating Innovative Cross-border Collaboration in Higher Education in the Norwegian and Russian High North

Søker
UIT Norges Arktiske Universitet
Samarbeidspartner
Maksim Zakharov
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
384 500 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Education

Prosjektets primære mål er å tenke nytt om hva det vil si å skape et folk-til-folk-samspill i den norske grenseregionen, som en konsekvens av sammenbruddet i forholdet mellom Russland og Vesten, de siste månedene. Gjennom dette prosjektet søker man i hovedsak å spørre hvordan man kan navigere i denne komplekse prosessen uten å ofre de positive verdiene av akademisk samarbeid mellom studenter og institusjoner på tvers av begge sider av grensen.
Den søker å bygge videre på erfaringen, ressursene og samarbeidsevnen til Northern Studies-programmet ved UiT Norges arktiske universitet for å opprettholde historien om akademisk samarbeid i nordområdene. 

­­

Antall deltakere i prosjektet

Utenlandske
3
Norske
21
Ungdom
14 (norske og russiske)