Voices from behind the iron curtain

Søker
Kirkeneskonferansen AS
Finnmark
Samarbeidspartner
Novaya Gazeta
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
140 000 NOK
Prosjektet startes

­­Kirkeneskonferansen har blitt arrangert hvert år siden 2008 og er den største næringslivskonferansen i Øst-Finnmark. Konferansen har alltid hatt et bredt fokus på Barentssamarbeidet, norsk-russiske relasjoner, geopolitikk og næringsutvikling i Finnmark og nordområdene. Like viktig er Kirkeneskonferansen som internasjonal møteplass og nettverksarena. 

­­

Antall deltakere i prosjektet

Russiske
2
Norske
250
Ungdom
55 (norske og russiske)