ArcticSkills

Søker
Kirkenes videregående skole
Finnmark
Samarbeidspartner
Barentssekretariatets støtte
225 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Education

­­Arctic Skills er i utgangspunktet et treårig prosjekt som skal videreutvikle yrkesfagkonkurranse med deltakere fra Murmansk, Lappland, Norrbotten og Finnmark, for at ungdom under yrkesfaglig utdanning skal kunne møtes for å konkurrere i sine fag. Det er også en arena for skoler, lærere, bedrifter og fagfolk til å møtes, bli kjent, lære av hverandre og knytte kontakter. Bransjekunnskap,
praksisopphold, språktrening og faglig kontakt over grensene blir viktige elementer i konkurransen.

På grunn av epidemi og krigsutbrudd er tidsplanen kraftig forskjøvet, og vi tar nå sikte på å utvide prosjektgjennomføringa med ett år. Kolarctic har innnvilget en utvidelse av prosjektet til 31. mai 2023. Søknaden omfatter to hovedaktiviteter. Utveksling av elever og eksperter i februar 2023 og finalen i ArcticSkills i Rovaniemi mars 2023
 

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
96
Norske
32
Ungdom
16 (norske og russiske)