Barents Winter Games 2023 Bodø/Narvik

Søker
Barents Sportskomité Norway
Nordland
Samarbeidspartner
Barentssekretariatets støtte
2 000 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­For tiende gang arrangeres Barents Games, som er et viktig folk til folk samarbeidet innen idretten. Barents Games er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Russland, Sverige og Finland. Hvor idrett, kulturell utveksling og folk til folk samarbeidet for ungdommer i Barentsregionen står i sentrum. På grunn av den pågående krigen i Ukraina er Russland utestengt fra all idrett. 

Barents Games har blitt arrangert i henholdsvis i Tromsø 2014 (BWG), Oulo Finland i 2015 (BSG), Murmansk Russland i 2016 (BWG), Bodø i 2017 (BSG), Luleå Sverige i 2018 (BWG), Murmansk Russland 2019 (BSG) og Tromsø 2022 (BSG). På grunn av Covid-19 pandemien ble BWG 2020 i Kaiaani, BSG 2021 i Tromsø og BWG 2022 i Alta utsatt. I 2023 arrangeres Barents Winter Games arrangeres i Bodø og Narvik. 

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
340
Norske
359
Ungdom
300 (norske og russiske)