Barents Spektakel 2023 - folk til folk prosjekter

Søker
Pikene på broen
Finnmark
Samarbeidspartner
Barents Bird Festival
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
854 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­I 1993 - for 30 år siden - ble Kirkenesdeklarasjonen signert og Barentsregionen ble en realitet, med en avtale for å fremme dialog og samarbeid mellom landene som er representert i regionen; Norge, Finland, Sverige og Nord-vest Russland. Fundamentet for denne avtalen er nå mer ustabil enn noen gang grunnet Russlands fulle invasjon av Ukraina. 

Barents Spektakel fortsetter i 2023, mens vi strekker oss etter svar på spørsmålet vi løftet på foregående festival: Where do we go from here? Dette skal vi gjøre gjennom utforskning av det tilsynelatende enkle, men mangesidige konseptet: TRUST.

 

­­

Antall deltakere i prosjektet

Russiske
15
Norske
549
Ungdom
39 (norske og russiske)