Årets siste prosjektmidler fordelt

Denne uken ble de siste prosjektmidlene for 2019 fordelt. Blant annet skal Finnmarkssyskehuset og Pechenga sykehus arrangere ny fagkonferanse.
Сотрудничество между больницами

Больница Финнмарка и Печенгская районная больница провели совместную конференцию в Киркенесе осенью 2017 года. В этот раз подобная конференция пройдет в Печенге. (Фото Йонаса Карлсбака).

Med stor trafikk over den norsk-russiske grensa må Finnmarkssykehuset og Pechenga sykehus ha et godt samarbeid, noe de har hatt i mange tiår. Denne høsten arrangerer de igjen fagkonferanse og det er et av prosjektene som har fått støtte i årets siste runde med fordeling av prosjektmidler.  

Også i årets siste runde med prosjektfordelinger var det mange gode prosjektsøknader som kom inn. Hele 32 prosjektideer var oppe til behandling og 24 av dem fikk tildelt støtte. Totalt ble det fordelt  1.920.000 krone på årets siste prosjektmøte. Det betyr også at hele prosjektpotten for 2019 er fordelt til barentsprosjekter. 

Under kan du se listen over alle de prosjektene som fikk støtte under behandlingsmøtet i september. De som planlegger barentsprosjekt nå må vente til 2020 for neste tildeling av prosjektmidler. Søknadsfristen for prosjekter som gjennomføres i første kvartal av 2020 er 1. november i år. Altså om litt over en måned. Så det er bare å sette i gang med planleggingen. 

 

Prosjekttildelinger September 2019

Mission Adventures
Stiftelsen Ungdom I Oppdrag 
Barentssekretariatets støtte: 130 000 kroner

 


Videreføring av hospitering
Hadsel Videregående Skole 
Barentssekretariatets støtte:217 000 kroner

 


Skoletur til Russland
Alta Folkehøgskole 
Barentssekretariatets støtte:90 000 kroner

 


VA-samarbeide mellom Tromsø - Arkhangelsk
Tromsø Kommune 
Barentssekretariatets støtte:25 000 kroner

 


Oktoberstevnet 2019
Kirkenes Atletklubb
Barentssekretariatets støtte:50 000 kroner

 


Utdanningssamarbeid mellom nabokommunene
Sør-Varanger Kommune 
Barentssekretariatets støtte: 65 000 kroner

 


Menighetsbesøk
Tromsøysund Sokn 
Barentssekretariatets støtte:95 000 kroner

 


Danseprosjekt med Murmansk
Ænniti
Barentssekretariatets støtte: 80 000 kroner

 


"Fortell meg sagn om hjemlandet ditt!"
Øresvik Skole
Barentssekretariatets støtte:88 000 kroner

 


Barents Open 2019
Kirkenes Badmintonklubb
Barentssekretariatets støtte: 19 000 kroner 

 


Konkurranse rytmisk gymnastikk
Tromsø Turnforening 
Barentssekretariatets støtte: 86 000 kroner

 


Mediekonferansen Svarte Natta 2019
Barents Press Norge
Barentssekretariatets støtte:173 000 kroner

 


Nye marine arter - kartlegging og nettverksbygging
Tromsø Consulting Group AS
Barentssekretariatets støtte:55 000 kroner
 

 


KulturSápmi (Russisk deltagelse)
Saami Council Headquarters
Barentssekretariatets støtte: 95 000 kroner 

 


1st Arctic Indigenous Peoples´ Food Innovation Gathering
Internasjonalt Reindriftssenter 
Barentssekretariatets støtte: 58 000 kroner

 


Algedyrking i Barentsregionen
Barents Seaweed AS 
Barentssekretariatets støtte: 84 000 kroner

 


Historical cooperation and trends between Naryan-Mar and Finnmark in Nenets and Saami reindeer herders cultures and economies
Internasjonalt Reindriftssenter
Barentssekretariatets støtte: 95 000 kroner

 


Norsk-russisk historiefortelling - filmturné i Murmansk fylke
Tundra Film AS
Barentssekretariatets støtte: 80 000 kroner

 


Felles helsefagseminar i Pechenga 2019
Finnmarkssykehuset HF
Barentssekretariatets støtte: 30 000 kroner

 


Participation in NRCC business mission to Karelia
Akvaplan Niva AS 
Barentssekretariatets støtte: 13 000 kroner

 


Norsk-russisk historisk og vennskapelig samvær
Norsk-Russisk Vennskapsforening 
Barentssekretariatets støtte: 63 000 kroner

 


Skolesamarbeid med Skole 31 del 1
Pasvik Folkehøgskole 
Barentssekretariatets støtte: 90 000 kroner

 


Stages of Growth
Kulturskolen, Tromsø Kommune 
Barentssekretariatets støtte: 69 000 kroner

 


Salsasamarbeid
Kirkenes Salsaklubb 
Barentssekretariatets støtte: 70 000 kroner