Barentssekretariatets organisering

Disse representantene fra Nordland og Troms og Finnmark sitter i vårt styre og representantskap.

Published 05. October 2021

Representantskapet 2019 - 2023
Nordland (www.nfk.no)
Eli Dahlseng Eide, fylkesrådsleder (personlig vara: Odd Arnold Skogsholm)
Aase Refsnes (personlig vara: Svein Eggesvik)
Beate Bø Nilsen (personlig vara: Joakim Sennesvik)

Troms og Finnmark (www.tffk.no)
Kristina Torbergsen, fylkesrådsleder (personlig vara: Odne Stunes)
Alf Normann Hansen, (personlig vara: Elin Mathisen)
Tove Alstadsæther, (personlig vara: Tom Erik Forså)

Styrets sammensetning for perioden 2022 - 2024 er:
Øystein Ruud, (styreleder) Troms og Finnmark fylkeskommune
Eilen Zakariassen, (styrets nestleder)Nordland fylkeskommune
Bente Knudsen Helland, Troms og Finnmark fylkeskommune
Jørgen Bikset,  Nordland fylkeskommune

Vararepresentanter i styret for perioden 2022- 2024 er:
Heidi Theodorsen, Nordland fylkeskommune
Zdenek Dvorak, Nordland fylkeskommune
Ian Jawahir, Troms og Finnmark fylkeskommune
Helén Johanne Andersen, Troms og Finnmark fylkeskommune