Rapporter og evalueringer av Barentssekretariatet

­­Barentssekretariatet har gjennomgått en rekke evalueringer opp gjennom årene. Under kan du lese gjennom de som vi har tilgjengelig. 

Published 22. June 2022

Evalueringer av Barentssekretariatet

Evalueringer av BarentsKult

Årsmeldinger Barentssekretariatet

Andre evalueringer

Eldre rapporter