Rapporter og evalueringer av Barentssekretariatet

­­Barentssekretariatet har gjennomgått en rekke evalueringer opp gjennom årene. Under kan du lese gjennom de vi har tilgjengelig. 

Published 22. June 2022