Nordlandsforskning (1999) - Evalueringsrapport - i tjeneste for det melomfolkelige - evaluering av 19 avsluttede prosjekter i Barentsregionen