BarentsUng: Reise- og prosjektstøtte for unge

Er du under 30 år? Da har du mulighet å søke om reise- og prosjektstøtte gjennom vårt program BarentsUng!

Published 22. January 2024

Ungdom og unge voksne er en viktig målgruppe for Barentssekretariatets støtteordninger, og vi lanserer derfor nå ordningen BarentsUng. Gjennom BarentsUng kan du enten søke støtte til et prosjekt du vil gjennomføre sammen med en eller flere utenlandske samarbeidspartnere, eller du kan søke reisestøtte for å delta på ulike internasjonale arrangementer i Barentsregionen.

Målet med begge ordningene er å gjøre det litt mer spennende for ungdom å leve og bo i Nord-Norge, og samtidig fremme internasjonalt samarbeid.

De to ulike ordningene har litt forskjellige regler, som du finner mer informasjon om under:

Hvem kan søke?

For begge ordninger må du være bosatt i Nord-Norge eller det sørsamiske området i Norge for å søke om støtte.

BarentsUng, prosjektstøtte:

For å søke som støtte til et prosjekt med en internasjonal partner må du også:

 • være mellom 18 og 30 år gammel (deltagere i aktiviteten kan være yngre!)
 • ha minst en samarbeidspartner fra de nordlige områdene i Sverige og Finland. I relevante prosjekter kan samarbeidspartneren også være fra Island, Færøyene, Grønland eller de arktiske områdene i Canada eller USA
 • planlegge en aktivitet eller at arrangement som foregår innenfor Barentsregionen
 • søke på vegne av en organisasjon, bedrift eller forening med organisasjonsnummer hos Brønnøysundregisteret

BarentsUng, reisestøtte:

For å søke om reisestøtte må du også:

 • være under 30 år
 • delta på et internasjonalt arrangement i Barentsregionen
 • ha samtykke fra foreldre, om du er under 18 år

Reisestøtten er en individuell støtteordning, så da trenger du ikke å søke på vegne av en organisasjon.

(Teksten fortsetter under bildet)

I Barents Games møtes ungdom fra Barentsregionen for å konkurrere i en rekke idretter.

Hva kan man søke om støtte til?

Reisestøtten kan du bruke til følgende:

 • Delta på ulike internasjonale arrangementer i Barentsregionen
 • Dette kan for eksempel være arrangementer innen kultur og idrett, kurs og seminarer rettet mot ungdom, eller utdannings- eller skoleaktiviteter
 • Støtten kan dekke kostnader til reise, overnatting, mat og eventuelle deltageravgifter

Prosjektstøtte kan du bruke til følgende:

 • Gjennomføre ulike prosjekter sammen med en samarbeidspartner som beskrevet over
 • Dette kan for eksempel være temakvelder, samarbeidsmøter, workshops, kurs, idretts- eller kulturarrangementer, skoleprosjekter, konferanser eller seminarer
 • Det finnes ingen øvre grense for hvor mye du kan søke om
 • Støtten kan dekke inntil 70 prosent av utgiftene dere har til prosjektet
 • Dette kan for eksempel være kostnader som reise, opphold og mat for deltagere, leie av lokaler, honorar til kursledere/foredragsholdere

Hvordan søker man støtte?

For å finne søknadsskjemaene går du til vår søkerportal. Om du ikke har søkt støtte hos oss tidligere må du opprette en bruker i portalen.

For å søke prosjektstøtte velger du skjemaet «Barentsmidler». Om du skal søke reisestøtte, velger du skjemaet «Reisestøtte for ungdom».

Trenger du hjelp med din søknad?

Har du ikke skrevet en søknad om støtte før så hjelper vi deg gjerne.  

Ønsker du hjelp til å utvikle eller planlegge ditt prosjekt tilbyr vi også veiledning for søkere under 30 år.

Ta kontakt med vår ungdomsrådgiver Liza Vassilieva på telefon 406 22 047 eller e-post elizaveta@barents.no.

I yrkesfagskonkurransen Arctic Skills møtes ungdom fra Barentsregionen for å konkurrere i ulike fag,