Skolesamarbeid med Skole 31 del 1

Applicant
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Partner
Skole 31
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
99
Russiske
26
Norske
63
Ungdom
75 (norske og russiske)

­­

­­Prosjektet søker å styrke og konsolidere samarbeidet mellom Skole 31 i Murmansk og Pasvik folkehøgskole. Det vil i løpet av prosjektet bli gjennomført tre ulike besøk, hvor elever fra skolene får bli kjent med hverandre gjennom ulike faglige og sosiale aktiviteter. En del av prosjektet retter seg også inn mot lærere ved skolene, at disse møtes for utveksling av erfaringer fra skole og pedagogikk.