VA-samarbeide mellom Tromsø - Arkhangelsk

Applicant
Tromsø kommune
Troms
Partner
Arkhangelsk byadministrasjon
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
25 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
13
Russiske
10
Norske
3

­­

Tromsø og Arkhangelsk kommune/RVK Center LCC har innledet et samarbeide med erfaringsutveksling om bygging og drift av vann og avløpssystemer i arktiske områder.­­