Algedyrking i Barentsregionen

Søker
Barents Seaweed AS
Finnmark
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Seaweed Factory
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
84 000 NOK
Satsingsområde
Næring
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
12
Russiske
5
Norske
7

­­

Algedyrkere i Nord-Norge skal etablere forretningskontakter i Arkhangelsk og Nordvest-Russland. Det primære målet er å dele erfaringer innenfor dyrking av mikro- og makroalger og produksjon med alger som råstoff, samt delta på den russisk-norske konferansen om kyst- og fritidsfiske i september.­­