Prosjektarkiv

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
455000.00 NOK

­­

FRI Finnmark
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
371000.00 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
253000.00 NOK

­­

UIT Norges Arktiske Universitet
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
1700000.00 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
350000.00 NOK

­­

Alta IF
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
99000.00 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
95000.00 NOK

­­

Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
120000.00 NOK

­­

Stiftelsen Narviksenteret
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
160000.00 NOK

­­

Hadsel Videregående skole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
330000.00 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
230000.00 NOK

­­

Koret Nattmål
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
150000.00 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
258000.00 NOK

­­

Oppstryk Finnmark
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
237000.00 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
135000.00 NOK

­­

Festspillene i Nord-Norge
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
132000.00 NOK

­­

Polarsirkelen friluftsråd
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
80000.00 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
180000.00 NOK

­­

Finnmark Badminton Krets
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
42000.00 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
250000.00 NOK

­­