At du tørr fesk!

Søker
Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø
Finnmark
Samarbeidspartner
Igor Fillippov
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
240 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

Pomorfestivalen i Vardø, en familiearena for folk-til-folk samarbeid. 

I en vanskelig tid, ønsker vi å styrke vennskapet og forståelsen av hva folk-til-folk samarbeid kan være og hva man sammen kan skape. I år, som i fjor, ønsker vi å ha norskrussiske samarbeid inn i Pomorfestivalen. Prosjektet vi søker finansiering til vil være tredelt. 

Vi vil skape arenaer for kunstutveksling mellom norske kystboere i alle aldre, russiske pomorvenner og profesjonelle kunstneriske venner av Vardø. På lag med lokalt nærings- og foreningsliv og lokale krefter vil vi forbedre og utvikle nye sosial, kulturelle og lekne møteplasser sammen med norske og russiske samarbeidspartnere. 

Ved siden av det kunstneriske programmet, ønsker vi sammen å løfte fram pomorers fortellerstemmer i fortid, nåtid og framtid. Med fortellerstemmene vil vi lage rom for dialog og nytenkning og historier om ulike deler av livet ved kysten, fisk og samarbeid over tid. 

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
51
Utenlandske
10
Norske
41
Ungdom
10 (norske og russiske)