Dance as Resistance

Søker
Davvi - senter for scenekunst
Finnmark
Samarbeidspartner
JoJo - Oulu Dance Centre
Norra Österbotten
Barentssekretariatets støtte
107 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­Davvi - Senter for scenekunst arrangerer i samarbeid med JoJo Oulu en workshop for dansekunstnere som ønsker å få metoder til å jobbe aktivistisk. Workshopen arrangeres i Bodø i tidsrommet 30.09-04.10.24. Deltakerne skal plukkes ut gjennom en open call. Partner-organisasjonene publiserer workshopen gjennom egne kanaler, og går i fellesskap gjennom alle søknader for å finne de mest egnede deltakere som kan bidra best mulig.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
11
Utenlandske
5
Norske
4