PanArcticVision

Søker
Amund Sjølie Sveen
Troms
Samarbeidspartner
Barentssekretariatets støtte
340 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­Pan-ArcticVision er et prosjekt av Amund Sjølie Sveen, som bygger og undersøker fellesskap i nordområdene gjennom musikk. Formen ligner på Eurovision, men her møtes musikere fra ulike territorier i nordområdene til i et musikkarrangement hvor de framfører hver sin låt under Varangerfestivalen i Vadsø. Som avslutningsnummer framføres et nykomponert verk i fellesskap, satt sammen av musikalske og kulturelt materiale fra de ulike artistene. Artistene møtes tre dager i forkant til musikalske øvelser, nettverksbygging og kulturell og faglig utveksling. Selve hendelsen produseres som en flerkamera live-stream med publikum både live og digitalt. Samarbeidspartnere i territoriene der artistene kommer fra, arrangerer egne publikumsarrangementer der folk samles og ser den digitale sendingen sammen. Disse lokale hendelsene filmes og settes inn i streamen fra Vadsø. Slik vil også publikum på de ulike stedene møtes. Sendingen inneholder også presentasjonsfilmer (videopostkort) av artistene, der poenget er å bli kjent med lokalsamfunn og mennesker på ulike steder i Nordområdene, ikke som representanter for nasjoner, men som genuin menneskelig og kunstnerisk tilstedeværelse med ulike geopolitiske utgangspunkt.  

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
52
Utenlandske
8
Norske
25
Ungdom
52 (norske og utenlandske)