Barentspluss: støtte til student fra Russland

Søker
Samisk Høgskole / Sámi allaskuvla
Finnmark
Samarbeidspartner
Barentssekretariatets støtte
57 000 NOK
Prosjektet startes

­­Samisk høgskole søker om støtte til en ekstra student fra Russland som ønsker å lære det samiske språket ved å ta kurs i samisk språk og kultur høsten 2023.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
11
Russiske
11