Koridor. Border Art Chatt. 2023

Søker
RuNo Teater
Troms
Samarbeidspartner
Alexandra Kremenets
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
550 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentskult

­­Koridor. Border Art Chatt er en nett-plattform hvor det skal presenteres en mosaikk av konkrete eksempler av kreativt samarbeid innen dans, musikk, skuespill, dikt, sang osv. mellom kunstnere på tvers av grensen. 

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
17
Russiske
8
Norske
9