Bestemors oppskrifter

Søker
Davvi - senter for scenekunst
Finnmark
Samarbeidspartner
Prokhor Gusev
Karelen
Barentssekretariatets støtte
347 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­"Bestemors oppskrifter" er en teaterforestilling, bygget opp rundt måltidet som felles ritual. Prosjektet samler ulike kulturer rundt tradisjonsrike retter fra ulike steder i verden. Forestillingen bygges opp rundt et måltid som utøvere og publikum spiser sammen. Gjennom måltidet som ramme får publikum et nært møte med andre kulturer gjennom de fortellinger som knyttes til de ulike typer mat som serveres. . 
I denne forestillingen velger vi å se helt bort fra utenrikspolitikken. Her handler det om genuine møter mellom folk, om tradisjoner rundt middagsbordet og hva slags samtaler som kommer av å dele et måltid sammen. Denne gang er det mennesket først i et forsøk på å synliggjøre almenne og medmenneskelige relasjoner i en vanskelig tid. 

Gjennom intervjuer med ulike mennesker fra ulike steder i Barents vil det bli skapt fortellinger og et måltid som knytter erfaringer, minner og mat sammen.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
21
Utenlandske
12
Norske
9