Fornyer ambulanse-samarbeidet

Kirkenes sykehus og Pechenga sykehus sin helsekonferanse i november er ett av 19 Barentsprosjekter som har fått støtte i oktober.
Russiske ambulanser

Для успешного сотрудничества в сфере оказания медицинской помощи в приграничном регионе важно, чтобы норвежские и российские машины скорой помощи могли без проблем пересекать границу в обе стороны. (Фото: Gipermed.info)

Kirkenes sykehus og Pechenga sykehus har i mange år samarbeidet om en effektiv helsetjeneste på tvers av grensen. I november signerer de to sykehusene revidert avtale for grensepassering. Det er ett av 19 prosjekter som delte på de tilsammen 2.000.000 kroner som ble fordelt på oktobermøtet. 

For at legehjelp for grenseboere som er på besøk i sitt naboland skal skje effektivt og smidig, har de to sykehusene i grenseområdet samarbeidet i mange år allerede. Med den økte trafikken over Storskog blir denne problematikken stadig mer aktuell. Derfor 

Fagkonferanse for grensesykehus
10. og 11. november kommer 15 ansatte fra Pechenga sykehus til Kirkenes for å delta på en felles fagkonferanse for sykehusene. Konferansen har fått 68. 000 kroner i prosjektstøtte fra Barentssekretariatet for å gjennomføre todagers-konferansen. 

Et viktig mål med konferansen er å få mer kunnskap om og innsyn i hverandres helsetjenester og drift ved lokalsykehusene på hver side av grensen, skriver prosjektleder Anita Brækken i sin søknad. Like viktig er nettverksbyggingen mellom fagfolk innen helsevesenet på begge sider av grensen, som på sikt vil bidra positivt til å håndtere beredskap og akutte hendelser i nære grenseområder. 

- Kanskje blir et eller flere underprosjekt initiert etter denne konferansen, slik at mer utvidet og dypere kunnskapsutveksling kan skje innen enkelte fagområder, skriver Brækken. 

Formalisert avtale
Det mest konkrete de skal gjøre i forbindelse med konferansen er å signere formaliseringen av en revidert avtale grensepassering av ambulansebil mellom Norge og Russland.

- En slik avtale er viktig for å bidra til enklere og mer forutsigbarhet for helsevesenet og befolkningen på begge sider av grensen når det er behov for ambulansetransport, skriver Brækken. 

Den nye avtalen vil bli signert av foretaksdirektøren  ved Finnmarkssykehuset og helseministeren  i Murmansk fylke. Kirkenes sykehus vil selvsagt også benytte muligheten til å vise frem de nye fasilitetene ved sitt nye sykehus for de russiske gjestene. 

Neste år skal en tilsvarende konferanse arrangeres i Pechenga, der det russiske sykehuset vil stå for den praktiske gjennomføringen av møtet. 

19 prosjekter
Totalt fordelte Barentssekretariatet 2.017.000 kroner til 19 prosjekter på prosjektmøtet 2. oktober. Under her kan du se hvilke 18 andre prosjekter som fikk støtte. 

Last ned liste over alle prosjektene

 

­­

Barents Press studentsamarbeid

Alta kommune

 


Mørketidsfolk

Lenvik kommune

 


Næring og industriutvikling i Murmansk

Kirkenes næringshage

 


Grenseseminar i Nikel

Frode Berg Formidlling

 


Folkehøgskole-samarbeid med Petrozavodsk

Pasvik folkehøgskole

 


Kirkenes skole til Murmansk

Kirkenes ungdomsskole

 


Bjørnevatn skole til Murmansk

Bjørnevatn skole

 


Oktoberstevnet 2017

Kirkenes Atletklubb

 


Cultural innovations for indigenous peoples

Barentsinstituttet, UiT

 


Northern Character

Tundra Film

 


Gubernator cup rytmisk sportsgymnastikk

Tromsø turnforening

 


Skolesamarbeid Pasvik fhs - Skole 31 Murmansk

Pasvik folkehøgskole

 


Kammerromanse

Scene Finnmark

 


Barents Business Network

Sør-Varanger Utvikling

 


Lys i mørketid

Lalia Kolostyak

 


Barents DansRåds formøte under DanseFestival Barents

Barents DansRåd

 


Oktoberreise 2017

Norsk-russisk vennskapsforening

 


Felles fagkonferanse

Finnmarkssykehuset

 


EUROARCTIC International Scientific Practical conference

Akvaplan Niva

 

­­